ΒΑΣΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 12/2008, ΕΣΟ: 46360 | Fide: 25849000 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1778 46
2023B 1786 33
2023Α 1730 31
2022B 1613 39
2022A 1619 5
2021B 1588 25
2021A 1452 0
2020B 1452 16
2020A 1417 13
2019B 1321 35
2019A 1441 18
2018B 1495 33
2018A 1021 12
2017B 966 11
2017A 907 10
2016B 875 5
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -