ΤΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Η/Γ: 08/2007, ΕΣΟ: 46375 | Fide: 25848771 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1112 0
2022A 1112 0
2021B 1112 2
2021A 1127 0
2020B 1127 0
2020A 1127 2
2019B 1123 0
2019A 1123 9
2018B 1111 4
2018A 1079 7
2017B 1078 3
2017A 1036 2
2016B 1012 3
2016A 1006 4
2015B 1036 5
2015A - 0
Παλαιότερα -