ΑΓΓΙΣΤΡΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 05/2008, ΕΣΟ: 46378 | Fide: 25878131 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 983 11
2023B 883 2
2023Α 909 6
2022B 886 0
2022A 886 2
2021B 866 0
2021A 866 0
2020B 866 0
2020A 866 0
2019B 866 11
2019A 893 3
2018B 843 6
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -