ΑΓΓΙΣΤΡΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 05/2008, ΕΣΟ: 46378, Fide: 25878131

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 866 0
2020B 866 0
2020A 866 0
2019B 866 11
2019A 893 3
2018B 843 6
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -