ΒΟΡΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 08/2007, ΕΣΟ: 46379 | Fide: 25899279 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1608 15
2023Α 1533 14
2022B 1481 9
2022A 1418 11
2021B - 4
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -