ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η/Γ: 04/2008, ΕΣΟ: 46382 | Fide: 25851993 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1608 5
2023Α 1579 20
2022B 1600 29
2022A 1546 20
2021B 1532 9
2021A 1569 0
2020B 1569 9
2020A 1613 27
2019B 1555 33
2019A 1554 47
2018B 1464 25
2018A 1322 36
2017B 1150 14
2017A 1065 23
2016B 874 7
2016A - 13
2015B 862 1
2015A 862 1
Παλαιότερα -