ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 11/2007, ΕΣΟ: 46406 | Fide: 25849166 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1022 0
2022A 1022 0
2021B 1022 0
2021A 1022 0
2020B 1022 0
2020A 1022 0
2019B 1022 0
2019A 1022 0
2018B 1022 0
2018A 1022 0
2017B 1022 0
2017A 1022 7
2016B 1034 13
2016A 976 12
2015B 907 8
2015A - 0
Παλαιότερα -