ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 02/2002, ΕΣΟ: 46410 | Fide: 25848453 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1058 0
2022A 1058 0
2021B 1058 0
2021A 1058 0
2020B 1058 0
2020A 1058 0
2019B 1058 0
2019A 1058 0
2018B 1058 0
2018A 1058 0
2017B 1058 0
2017A 1058 2
2016B 1064 1
2016A 1076 3
2015B 1038 5
2015A 1017 2
Παλαιότερα -

Σύλλογοι