ΜΕΡΤΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 46416, Fide: 25875043

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1053 0
2021A 1053 0
2020B 1053 0
2020A 1053 11
2019B 967 5
2019A 931 7
2018B 859 0
2018A 859 9
2017B - 2
2017A - 1
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι