ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η/Γ: 04/2003, ΕΣΟ: 46420, Fide: 25848186

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 872 0
2020B 872 0
2020A 872 8
2019B 1209 0
2019A 1209 0
2018B 1209 0
2018A 1209 0
2017B 1209 0
2017A 1209 0
2016B 1209 0
2016A 1209 0
2015B 1209 0
2015A 1209 2
Παλαιότερα -

Σύλλογοι