ΜΑΓΚΛΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 01/2005, ΕΣΟ: 46434 | Fide: 25849093 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1051 0
2021B 1051 0
2021A 1051 0
2020B 1051 0
2020A 1051 7
2019B 1049 20
2019A 1038 20
2018B 1036 16
2018A 941 12
2017B 950 15
2017A 891 8
2016B 873 14
2016A 1014 6
2015B 1002 3
2015A - 0
Παλαιότερα -