ΓΙΑΝΝΟΠΑΠΑΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ

Η/Γ: 08/2007, ΕΣΟ: 46438 | Fide: 25863665 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1514 9
2023Α 1589 7
2022B 1545 2
2022A 1524 6
2021B 1537 12
2021A 1605 0
2020B 1605 5
2020A 1582 20
2019B 1398 27
2019A 1534 40
2018B 1314 35
2018A 1324 42
2017B 1136 33
2017A 1214 26
2016B 871 6
2016A - 2
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -