ΤΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΝΕΙΛΟΣ

Η/Γ: 05/2001, ΕΣΟ: 46449 | Fide: 25851110

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 800 0
2021A 800 0
2020B 800 0
2020A 800 0
2019B 800 0
2019A 800 0
2018B 800 0
2018A 800 0
2017B 800 0
2017A 800 7
2016B 800 0
2016A 700 4
2015B - 7
2015A - 0
Παλαιότερα -