ΠΛΕΙΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 11/1992, ΕΣΟ: 46452 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 937 0
2021B 937 0
2021A 937 0
2020B 937 0
2020A 937 0
2019B 937 0
2019A 937 0
2018B 937 0
2018A 937 0
2017B 937 0
2017A 937 0
2016B 937 0
2016A 937 0
2015B 937 4
2015A - 0
Παλαιότερα -