ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 05/2003, ΕΣΟ: 46463 | Fide: 25849751 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1311 0
2023Α 1311 0
2022B 1311 7
2022A 1343 2
2021B 1288 0
2021A 1288 0
2020B 1288 0
2020A 1288 6
2019B 1262 5
2019A 1212 6
2018B 1141 5
2018A 1115 0
2017B 1115 12
2017A 1028 8
2016B 952 9
2016A 700 0
2015B - 7
2015A - 0
Παλαιότερα -