ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 03/2003, ΕΣΟ: 46465 | Fide: 25817540 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 864 0
2023Α 864 0
2022B 864 0
2022A 864 0
2021B 864 0
2021A 864 0
2020B 864 0
2020A 864 0
2019B 864 0
2019A 864 0
2018B 864 0
2018A 864 0
2017B 864 0
2017A 864 0
2016B 864 7
2016A 832 1
2015B 868 8
2015A - 0
Παλαιότερα -