ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

Η/Γ: 01/1994, ΕΣΟ: 46470 | Fide: 25853406 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1110 0
2022A 1110 0
2021B 1110 0
2021A 1110 0
2020B 1110 0
2020A 1110 0
2019B 1110 0
2019A 1110 7
2018B 1072 0
2018A 1072 6
2017B 1050 0
2017A 1050 2
2016B 1067 0
2016A 1067 6
2015B 1078 4
2015A - 0
Παλαιότερα -