ΤΣΑΓΚΑΡΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 06/1991, ΕΣΟ: 46471 | Fide: 25851209 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1257 4
2022B 1257 0
2022A 1257 4
2021B 1231 0
2021A 1231 0
2020B 1231 0
2020A 1231 0
2019B 1231 0
2019A 1231 12
2018B 1114 0
2018A 1114 0
2017B 1114 0
2017A 1114 0
2016B 1114 1
2016A 1124 0
2015B 1124 5
2015A - 0
Παλαιότερα -