ΣΑΛΒΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

Η/Γ: 03/2006, ΕΣΟ: 46473, Fide: 25854089

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1376 0
2020B 1376 0
2020A 1376 17
2019B 1250 13
2019A 1275 23
2018B 1204 14
2018A 1033 12
2017B 958 12
2017A - 2
2016B - 2
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι