ΒΑΚΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Η/Γ: 09/1969, ΕΣΟ: 46482 | Fide: 25836501 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1170 9
2021B 1097 4
2021A 1070 0
2020B 1070 0
2020A 1070 0
2019B 1070 7
2019A 1122 4
2018B 1100 0
2018A 1100 9
2017B 1068 6
2017A 1079 7
2016B 1020 7
2016A 1023 5
2015B 1035 7
2015A 1096 8
Παλαιότερα -