ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ

Η/Γ: 06/1976, ΕΣΟ: 46487, Fide: 25849506

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 800 0
2021A 800 0
2020B 800 0
2020A 800 0
2019B 800 0
2019A 800 0
2018B 800 0
2018A 800 0
2017B 800 0
2017A 800 0
2016B 800 0
2016A - 0
2015B - 5
2015A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι