ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 05/2009, ΕΣΟ: 46489 | Fide: 25852590 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1165 0
2022A 1165 0
2021B 1165 0
2021A 1165 0
2020B 1165 1
2020A 1188 2
2019B 1142 8
2019A 1065 10
2018B 1078 9
2018A 1093 25
2017B 879 7
2017A 896 15
2016B - 2
2016A - 2
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -