ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 12/1976, ΕΣΟ: 46503 | Fide: 25855506 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1006 0
2023Α 1006 0
2022B 1006 4
2022A 969 1
2021B 986 7
2021A 976 0
2020B 976 0
2020A 976 0
2019B 976 0
2019A 976 0
2018B 976 0
2018A 976 7
2017B 987 0
2017A 987 0
2016B 987 2
2016A 1021 7
2015B 1085 3
2015A - 0
Παλαιότερα -