ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ

Η/Γ: 09/1968, ΕΣΟ: 46505 | Fide: 25836862 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 844 0
2022A 844 1
2021B 848 0
2021A 848 0
2020B 848 0
2020A 848 1
2019B 851 2
2019A 857 1
2018B 862 0
2018A 862 0
2017B 862 3
2017A 872 8
2016B 800 16
2016A 700 2
2015B - 6
2015A - 0
Παλαιότερα -