ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η/Γ: 02/2003, ΕΣΟ: 46507, Fide: 25849085

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 905 0
2020B 905 0
2020A 905 0
2019B 905 0
2019A 905 0
2018B 905 0
2018A 905 0
2017B 905 0
2017A 905 0
2016B 905 0
2016A 905 9
2015B 858 3
2015A - 0
Παλαιότερα -