ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 02/2007, ΕΣΟ: 46517 | Fide: 25880136 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 932 0
2023Α 932 0
2022B 932 0
2022A 932 0
2021B 932 0
2021A 932 0
2020B 932 0
2020A 932 0
2019B 932 0
2019A 932 0
2018B 932 2
2018A 916 7
2017B - 3
2017A - 3
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -