ΤΖΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η/Γ: 01/2007, ΕΣΟ: 46524 | Fide: 25883682 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1144 5
2022B 1129 0
2022A 1129 0
2021B 1129 0
2021A 1129 0
2020B 1129 0
2020A 1129 5
2019B 1063 0
2019A 1063 14
2018B 1028 7
2018A 950 7
2017B 830 10
2017A - 4
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -