ΜΠΛΕΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 05/2006, ΕΣΟ: 46535 | Fide: 25849603 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 948 0
2022A 948 0
2021B 948 0
2021A 948 0
2020B 948 0
2020A 948 1
2019B 952 4
2019A 941 3
2018B 916 2
2018A 874 1
2017B 890 8
2017A 855 4
2016B 873 15
2016A 912 2
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -