ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η/Γ: 08/2006, ΕΣΟ: 46549 | Fide: 25857215 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1121 0
2022A 1121 0
2021B 1121 0
2021A 1121 0
2020B 1121 6
2020A 1126 5
2019B 1058 23
2019A 1171 13
2018B 1041 18
2018A 1008 20
2017B 910 13
2017A 969 4
2016B 995 5
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -