ΤΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 02/1995, ΕΣΟ: 46552 | Fide: 25845730 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1231 0
2021B 1231 0
2021A 1231 0
2020B 1231 0
2020A 1231 0
2019B 1231 0
2019A 1231 0
2018B 1231 0
2018A 1231 13
2017B 1177 0
2017A 1177 0
2016B 1177 6
2016A 1111 9
2015B 1054 4
2015A - 0
Παλαιότερα -