ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 07/2006, ΕΣΟ: 46555 | Fide: 25849522 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 944 0
2021B 944 0
2021A 944 0
2020B 944 0
2020A 944 0
2019B 944 0
2019A 944 3
2018B 964 14
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -