ΛΙΑΠΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Η/Γ: 12/2005, ΕΣΟ: 46563 | Fide: 25834487 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1014 0
2021B 1014 0
2021A 1014 0
2020B 1014 0
2020A 1014 0
2019B 1014 0
2019A 1014 0
2018B 1014 0
2018A 1014 0
2017B 1014 6
2017A 1013 5
2016B 976 9
2016A 967 0
2015B 967 8
2015A - 0
Παλαιότερα -