ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ

Η/Γ: 04/2006, ΕΣΟ: 46567 | Fide: 25860917 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1072 0
2022B 1072 0
2022A 1072 0
2021B 1072 0
2021A 1072 0
2020B 1072 0
2020A 1072 0
2019B 1072 0
2019A 1072 3
2018B 1012 0
2018A 1012 10
2017B - 4
2017A - 2
2016B - 0
2016A - 1
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -