ΒΕΛΟΥΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 10/2002, ΕΣΟ: 46579 | Fide: 25850873 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 3
2016B - 3
2016A 1119 0
2015B 1119 3
2015A - 0
Παλαιότερα -