ΡΑΞΕΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 06/2007, ΕΣΟ: 46587, Fide: 25857517

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 941 0
2020B 941 0
2020A 941 0
2019B 941 0
2019A 941 7
2018B - 2
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι