ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 03/2009, ΕΣΟ: 46594 | Fide: 25851560 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 898 0
2023B 898 0
2023Α 898 0
2022B 898 0
2022A 898 0
2021B 898 0
2021A 898 0
2020B 898 0
2020A 898 6
2019B - 1
2019A - 1
2018B - 1
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι