ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 08/2008, ΕΣΟ: 46596, Fide: 25886509

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 900 0
2020A 900 0
2019B 900 18
2019A 854 8
2018B 830 6
2018A 830 2
2017B 830 6
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι