ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 02/2006, ΕΣΟ: 46599 | Fide: 25873776 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1134 0
2023B 1134 0
2023Α 1134 0
2022B 1134 0
2022A 1134 0
2021B 1134 9
2021A 1176 0
2020B 1176 0
2020A 1176 9
2019B 1196 9
2019A 1139 16
2018B - 3
2018A - 2
2017B - 2
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι