ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

Η/Γ: 10/2004, ΕΣΟ: 46600 | Fide: 25873768 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 947 0
2023Α 947 0
2022B 947 0
2022A 947 0
2021B 947 0
2021A 947 0
2020B 947 0
2020A 947 9
2019B 1024 10
2019A 1042 17
2018B 1077 9
2018A 1088 3
2017B 1110 7
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι