ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 46601, Fide: 25844857

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1238 4
2020A 1222 6
2019B 1149 4
2019A 1160 23
2018B 1169 4
2018A 1108 11
2017B 1066 8
2017A 1084 6
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -