ΜΟΥΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 46610 | Fide: 25890646 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 830 0
2022B 830 0
2022A 830 0
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 0
2019A 830 0
2018B 830 0
2018A 830 0
2017B 830 7
2017A - 0
2016B - 2
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -