ΘΑΝΑΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ

Η/Γ: 03/2008, ΕΣΟ: 46613 | Fide: 25883925 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 3
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 3
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 3
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -