ΖΕΗΤΟΥΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 10/2009, ΕΣΟ: 46618 | Fide: 25883607 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 838 0
2023Α 838 0
2022B 838 0
2022A 838 0
2021B 838 0
2021A 838 0
2020B 838 14
2020A 830 0
2019B 830 15
2019A 836 2
2018B 830 6
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -