ΖΕΗΤΟΥΝΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 05/2006, ΕΣΟ: 46620 | Fide: 25851721 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1354 6
2023B 1306 0
2023Α 1306 5
2022B 1302 13
2022A 1321 14
2021B 1366 0
2021A 1366 0
2020B 1366 15
2020A 1362 5
2019B 1372 51
2019A 1324 23
2018B 1173 31
2018A 1185 11
2017B 1213 26
2017A 894 10
2016B 830 1
2016A 700 8
2015B - 6
2015A - 0
Παλαιότερα -