ΠΕΣΣΙΡΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ

Η/Γ: 10/2004, ΕΣΟ: 46621 | Fide: 25854054 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1162 0
2023Α 1162 6
2022B 1140 0
2022A 1140 0
2021B 1140 0
2021A 1140 0
2020B 1140 7
2020A 1113 1
2019B 1122 13
2019A 1031 16
2018B 1082 19
2018A 947 10
2017B 977 12
2017A 1017 9
2016B - 1
2016A 850 1
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -