ΠΕΣΣΙΡΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ

Η/Γ: 10/2004, ΕΣΟ: 46621, Fide: 25854054

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1140 7
2020A 1113 1
2019B 1122 13
2019A 1031 16
2018B 1082 19
2018A 947 10
2017B 977 12
2017A 1017 9
2016B - 1
2016A 850 1
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -