ΠΕΣΣΙΡΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ

Η/Γ: 05/2008, ΕΣΟ: 46622 | Fide: 25883747 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1047 0
2023Α 1047 5
2022B 1103 17
2022A 945 2
2021B 898 0
2021A 898 0
2020B 898 5
2020A 830 0
2019B 830 17
2019A 890 6
2018B 830 10
2018A - 4
2017B - 4
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -