ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 12/2007, ΕΣΟ: 46624, Fide: 25865226

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1085 0
2020B 1085 0
2020A 1085 0
2019B 1085 10
2019A 1099 15
2018B 877 15
2018A 830 7
2017B - 1
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -