ΜΑΥΡΕΛΗ ΣΥΜΕΛΑ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 08/2008, ΕΣΟ: 46629, Fide: 25864971

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1001 6
2020A 933 0
2019B 933 33
2019A 878 8
2018B 841 7
2018A 830 3
2017B 830 11
2017A 830 4
2016B 830 5
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -