ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 46630 | Fide: 25865080 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 860 0
2022B 860 0
2022A 860 0
2021B 860 0
2021A 860 0
2020B 860 0
2020A 860 0
2019B 860 0
2019A 860 0
2018B 860 0
2018A 860 0
2017B 830 11
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -