ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 11/2007, ΕΣΟ: 46634 | Fide: 25865196 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 830 0
2023B 830 0
2023Α 830 0
2022B 830 0
2022A 830 0
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 0
2019A 830 0
2018B 830 0
2018A 830 0
2017B 830 8
2017A - 4
2016B - 4
2016A - 4
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -