ΜΟΣΧΑΤ ΙΩΣΗΦ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 46639 | Fide: 25854950 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1332 6
2023B 1392 2
2023Α 1443 6
2022B 1429 0
2022A 1429 0
2021B 1429 17
2021A 1331 0
2020B 1331 16
2020A 1299 6
2019B 1254 18
2019A 1112 16
2018B 1052 12
2018A 1056 8
2017B 1160 8
2017A 1190 2
2016B 1198 4
2016A 1204 5
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι